راهی جدید برای درمان بیماران فلج مغزی

 استفاده از سلول های شبه سلول های بنیادی عصبی مشتق از مغزاستخوان؛

راهی جدید برای درمان بیماران فلج مغزی

 راهی جدید برای درمان بیماران فلج مغزی
درمان با سلول های بنیادی، درمانی امیدوار کننده برای فلج مغزی است که نوعی بیماری مغزی با ناتوانی حرکتی مزمن در کودکان می باشد.
 

 

 
به گزارش بنیان به نقل از7thspace.com ،  سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ ممکن است یک منبع سلولی بهتر برای درمان فلج مغزی باشد که به دلیل توانایی آن در ترمیم بافت و تنظیم فرآیندهای ایمونولوژیک مورد مطالعه قرار گرفته است.
به منظورارزیابی سلولهای شبه سلولهای بنیادی عصبی به دست آمده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان اتولوگ، به عنوان یک درمان جدید برای بیماران مبتلا به فلج مغزی متوسط تا شدید، در مجموع 60 بیمار مبتلا به فلج مغزی درمطالعه وارد شدند و مطالعه بالینی به مدت 6 ماه پیگیری شد. 
برای گروه پیوند، در مجموع 30 بیمار مبتلا به فلج مغزی، سلولهای شبه سلولهای بنیادی عصبی اتولوگ و درمان های توانبخشی را دریافت کردند، در حالی که 30 بیمار دیگردر گروه شاهد فقط تحت درمان توانبخشی قرار گرفتند.
نمره عملکرد حرکتی ، زبان  و عوارض جانبی  تا 6 ماه پس از درمان ثبت و اندازه گیری شد. نمرات عملکرد حرکتی درگروه پیوند به طور قابل توجهی طی 3ماه  و 6 ماه پس از درمان در مقایسه با نمرات پایه بالاتر بود (افزایش نمره 95٪).
این افزایش عملکرد حرکتی درگروه شاهد معنی دار نبود. افزایش در نمره زبان در ماه 1، 3 و 6 پس از درمان زمانی که با نمره پایه در هر دو گروه مقایسه شد، از نظر آماری معنی دار نبود. 
تمام 60بیمار زنده بوده و هیچ یک از بیماران دچار عوارض جانبی جدی نشد.
این نتایج نشان داد که سلول های شبه سلولهای بنیادی عصبی برای درمان نقص حرکتی مرتبط با فلج مغزی ایمن و موثراست. کارآزمایی های بالینی بیشتری برای اثبات اثر بخشی این روش لازم است.
 
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۳ اسفند
کدمحصول:296منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۳ سيزدهم اسفندلینک محصول: http://www.rooyeshot.com/Pages/News-296.aspx