سایت کاردرمانی آموزشی
MENTAL OT

کاردرمانی ذهنی با در نظر گرفتن رابطه بین ذهن و جسم ، ذهن و حرکت ، ذهن و گفتار ،ذهن و یادگیری یک سری برنامه ریزی های منسجم در رابطه با توانایی های زیر در کودکان بکار می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

کاردرمانی ذهنی با در نظر گرفتن رابطه بین ذهن و جسم ، ذهن و حرکت ، ذهن و گفتار ،ذهن و یادگیری یک سری برنامه ریزی های منسجم در رابطه با توانایی های زیر در کودکان بکار می گیرد:

ضعف تصور بدنی ،ضعف مهارت های ظریف ، ضعف مهارت های حرکتی که مربوط به یکپارچگی حسی و حرکتی می باشد.مشکل در سیستم وستیبولار (ترس از ارتفاع و.......) ، اختلالات درک بینایی-فضایی فقدان وضعف د رمهارت های ترسیمی ،اختلالت حسی، مشکلات مخچه ای و کلیه ی ناتوانایی های ذهنی کودک و خانواده را راهنمایی می کند.کودکانی که به این حیطه از کاردرمانی نیازمندند شامل: طیف اتیسم ،اختلال رفتاری ، اختلال یادگیری ، اختلال توجه و تمرکز ،مشکلات حافظه ،مشکلات نوشتاری،کودکان با تاخیر رشدی ،کودکان با مشکلات درکی شناختی ، کودکان کلامزی ، کودکان مخچه ای ، کودکان بیش فعال ، کودکان با مشکلات بینایی -شنیداری .

 

کاردرمانی ذهنی با استفاده از تکنیک های درمانی ، تکنیک های رفتاری ، بازی درمانی ، حرکت درمانی ، اتاق تاریک و.......... مشکلات این کودکان را تا حد امکان برطرف می سازد.

 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
کدمحصول:221منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۷ چهارم ارديبهشتلینک محصول: http://www.rooyeshot.com/Pages/News-221.aspx