سایت آموزشی

کاهش مشکلات رفتاری، مشکلات توجه و تمرکز و ...

 

 
 
 
 
 
 
این سایت با هدف توانبخشی عصبی ، اجرا و انجام اقدامات کاردرمانی ذهنی بر روی توانخواهان ایجاد و تأسیس شده است . در این سایت درمانگران متبحر با بهره مندی از تکنولوژیهای نوین در تلاشند روشهای سنتی کاردرمانی ذهنی را با روشهای جدید پیوند زنند .

انواع مشکلاتی که در این سایت مورد مداخله کاردرمانی قرار می گیرند عبارتند از : کم توانیهای هوشی و ذهنی ، سندرم داون ،اختلال بیش فعالی و کمبود توجه ( ADHD) ، مشکل کمبود توجه (ADD)، اوتیسم ، مشکلات یادگیری ( مشکل در دیکته ، ریاضی و خواندن )، مشکلات رفتاری( پرخاشگری ، نافرمانی و لجبازی ،گریه های بی علت و...)

 

 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۳ تير
کدمحصول:211منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۳ بيست و سوم تيرلینک محصول: http://www.rooyeshot.com/Pages/News-211.aspx