خدمتی نوین و مؤثر در درمان کلیه مشکلات خلقی و رفتاری کودکان و بزرگسالان

سایت نوروفیدبک

تهران، خیابان پیروزی ، بین خیابان سوم و چهارم نیروی هوایی ، پلاک 125 ، ساختمان پزشکان ادیب ، طبقه سوم ،واحد 6 تلفن : 77478732
فلج مغزی ، تأخیر حرکتی

فلج مغزی

اگر کودک شما هنوز گردن نگرفته ، نمی نشیند یا حرکت نمی کند... عضلاتش سفت یا شل بوده تشنج میکند...
اختلال یادگیری

مشکلات یادگیری

اگر فرزند شما در نوشتن دیکته مشکل دارد، اگر متن کتاب را به سختی می خواند و یا در یادگیری ریاضی مشکل دارد...
اوتیسم

اوتیسم

اگر فرزند شماحرف نمی زند،اگر با شما و دیگران ارتباط برقرار نمی کند ...
مشکلات توجه و تمرکز

مشکلات توجه و تمرکز

اگر از حواس پرتی و عدم تمرکز فرزندتان رنج می برید،اگر کودک مدام بازی و فعالیت خود را تغییر می دهد، اگر کاری را تا آخر انجام نمی دهدو ...
دکتر اصغر کاظمی دکتری مشاوره و کارشناس کاردرمانی

دکتر اصغر کاظمی

مدیر کلینیک با بیش از 20 سال تجربه کار بالینی
حسین ربوبی مدیر سایت آموزشی مرکز کاردرمانی رویش

 ارتقاء مهارت های شناختی و فراشناختی به کمک گروههای کوچک

 واژگاني چون آموزش توسط همسالان،ارزيابي توسط همسالان؛يادگيري توسط همسالان و حمايت توسط همسالان درواقع استراتژيهاي آموزشي نوین هستند که اخیرا مورد توجه واقع شده اند .در این روشها فراگیران با يكديگردر امر يادگيري همكاري کرده ، به نوعی ،يادگيري مشاركتي بین ایشان  اتفاق مي افتد(گریفیت و دیگران،1995).
مهارت‌های شناختی و فراشناختی، مجموعه‌ساز و کارهایی است که فراگیردر جریان یادگیری یا حل مسئله، به طور فعال، به کار می‌گیرد تا عملکرد شناختی خود را تنظیم و هدایت کند. اصطلاح شناخت به فرایندهای درونی ذهنی یا راه هایی که در آن اطلاعات پردازش می شود؛ اطلاق می گردد. به وسیله این فرایندها،اطلاعات مورد توجه قرار گرفته و تشخیص داده می شود .سپس  به رمز در می آیند و در حافظه ذخیره  و هر وقت که  نیاز باشد از حافظه فرا خوانی و مورد استفاده قرار می گیرند .مهارت‌های فراشناختی، فرآیندهای نظارتی هستند که از راه کسب تجربه و آموزش صحیح، به دست می‌آیند. اصطلاح فرا شناخت به دانش فرد درباره ی فرایندهای شناختی خودش و چگونگی استفاده بهینه از آن ها برای رسیدن به هدف های یاد گیری گفته می شود.به سخن دیگر فراشناخت از یک سو شامل دانش از سوی دیگر شامل روش های کنترل و نظارت بر یادگیری است.از انجایی که آموزش غیرمستقیم (که در گروهها محقق می شود )به کودک کمک می ­کند تا در فضایی خوشایند و با حداقل استرس به صورت  نسبتا آزاد به یادگیری، کشف و تمرین بپردازد. با توجه به این که افراد از لحاظ آموزش‌پذیری و از نظر شناختی –رفتاری با هم متفاوتند بنابراین لازم است که شیوه خود گرانی (از بعد رفتاری) و شیوه مسئله گشایی (از بعد شناختی) کاملاً به خود فراگیران آموزش داده شود تا از این طریق بتوانند  شخصا به  اهداف مورد نظر دست یابند.  انتخاب شرایط مناسب، برای گذر از آموزش مبتنی بر حافظه پروری ،که مورد تاکید یادگیری سنتی است ،به یادگیری فعال و متکی به روش‌های شناختی از اهمیت فراوانی برخوردار است (کله، ترجمه ماهر، 1372).


  يادگيري به وسيله گروههاي كوچك به فراگيران شانس ارزيابي يادگيري شان ،امكان دستيابي به مهارت  استدلال کرد،بحث و تفسيرمطالب و اظهار نظر در مورد آن  همچنین تقویت خود راهبري و خودانگيزشي ، يادگيري فعال ، يادگيري عميق  ونیز انتقال مهارتها به همگروهی ها ،ايجاد و پرورش تفكرنقادانه وايجاد رابطه مطلوب دربين افراد گروه رامی دهد (ژاک ،2003،خاقانی زاده و دیگران ،1384 ).  برای نمونه مرکز کاردمانی رشد تحت نظارت مستقیم سرپرست گروه آموزشی  جهت  ارتقاء مهارت­های شناختی و فراشناختی  از گروههای حداکثر چهار نفره استفاده  نموده و در این گروهها سعی دارد کودکان را در جمعی کوچک از  همسالانشان در زمینه  افزایش انگیزه شان در  کاربرد مهارتهای مربوط به گفتار و  زبان ، درک مفاهیم کلامی و غیرکلامی و تثبیت آموزش هایشان  یاری نموده و نحوه ارتباط کلامی و غیر کلامی صحیح  بادیگران به منظور تبادل  اطلاعات و نیز یادگیری مشارکتی را به صورت هدفمند و گروهی به ایشان بیاموزد تا به رشد شناختی ایشان  به گونه ای پایدارتر کمک نماید  . همچنین کودکان در این گروهها مهارتهاییچون زمان بندی ، توالی  ،نظم و  نوبت را در گروه خود، تجربه کرده و متوجه می­ شوند که هر فعالیت در مدت زمان خاص   و با سهمی مشخص برای هر فرد انجام می ­شود و بعد از  اتمام فعالیت، تمرکز گروه و افراد باید روی کار بعدی قرار گیرد بود. درک این امر جهت استفاده بهینه از توان اموزشی مهد کودک یا مدرسه بسیار ضروری خواهد بود .
ذکر این نکته ضروری است که تکنیک­ها و روش­های درمانی و اعضای تشکیل دهنده هر گروه  با توجه به هدف آموزشی هر فعالیت و قابلیت اجرا در گروه خاص، انتخاب می­ شوند.تجربیات و نتایج حاصله از اجرای چند ساله  این سیستم آموزشی در مرکز کار درمانی رشد بیانگر کارآمدی این روش بوده و مزیت آن را در زمینه  آموزش برخی مهارت­های شناختی و   فراشناختی  نسبت  به  کلاسهای انفرادی نشان می دهد که  همسو با  دیگر تحقیقات و بررسیهای علمی معتبر است(براون و جانستون،1994،گریفیت و دیگران ،1995،براون و اتکینز ،1998،لو و دیگران ،2000،ژاک ،2004،دیوید و پاتریک ،2013)

 
منابع :
 

·  کله،پ.،لورنا،چ (1372).روشهاوراهبردها درتعلیم وتربیت کودکان استثنایی،ترجمه ماهر،ف.،تهران،انتشاراتجیحون
·  خاقانی زاده ،م،مرادی،ن(1384)یادگیری در گروههای گوچک ،دانشکده پرستاری دانشگاه بقیته الله

  •   Brun, M. & Johnstone, R. (1994) Teaching Methods Which Promote Student Learning, in TheQuiet Revolution: Improving Student Learning in Law, The Law Book Co., pp 255-31
  • Brown, G. & Atkins, M. (1988) Effective Teaching in Higher Education, London: Routledge
  • David ,M., Patrick ,A 2013,Small group teaching: a toolkit for learning,The higher educattional academy
  •  Griffiths S, Houston K, Lazenbatt A.1995, Enhancing student learning through peer tutoring in highereducation. Northern Ireland: University of Ulster
  • Jaques, D. (ed.) (2004) Learning in Groups: A Handbook for Improving Group Work. (3rd edn.). Oxford: Routledge
  • Lou, Y., Abrami, P., Spence, J., (2000) Effects of Within-Class Grouping on StudentAchievement: An Exploratory Model. Journal of Educational Research, 94, 1, 101-112
    •  
    •  

 
ویزیت دکتر کاظمی(مدیریت مرکز)

بازی درمانی ، رویش دوباره