خدمتی نوین و مؤثر در درمان کلیه مشکلات خلقی و رفتاری کودکان و بزرگسالان

سایت نوروفیدبک

تهران، خیابان پیروزی ، بین خیابان سوم و چهارم نیروی هوایی ، پلاک 125 ، ساختمان پزشکان ادیب ، طبقه سوم ،واحد 6 تلفن : 77478732
فلج مغزی ، تأخیر حرکتی

فلج مغزی

اگر کودک شما هنوز گردن نگرفته ، نمی نشیند یا حرکت نمی کند... عضلاتش سفت یا شل بوده تشنج میکند...
اختلال یادگیری

مشکلات یادگیری

اگر فرزند شما در نوشتن دیکته مشکل دارد، اگر متن کتاب را به سختی می خواند و یا در یادگیری ریاضی مشکل دارد...
اوتیسم

اوتیسم

اگر فرزند شماحرف نمی زند،اگر با شما و دیگران ارتباط برقرار نمی کند ...
مشکلات توجه و تمرکز

مشکلات توجه و تمرکز

اگر از حواس پرتی و عدم تمرکز فرزندتان رنج می برید،اگر کودک مدام بازی و فعالیت خود را تغییر می دهد، اگر کاری را تا آخر انجام نمی دهدو ...
دکتر اصغر کاظمی دکتری مشاوره و کارشناس کاردرمانی

دکتر اصغر کاظمی

مدیر کلینیک با بیش از 20 سال تجربه کار بالینی
SID
نویسنده: دکترکاظمی مدیر اجرایی مرکز کاردرمانی رویش

 

اين اختلال يك ناتواني در تعادل، توازن يا سازمان دهي حسي است یعنی چگونه جريان اطلاعات حسي توانايي هاي ما را تحت تاثير قرار مي دهد. 

براي برنامه ريزي حركتي و توانايي براي طراحي حركات نا آشنا فردبايد بتواند ميان اطلاعات حسي خود از طريق فراهم كردن اطلاعات دقيق از بدن و محيط با مردم و تاثيرات حسي يك طرح درست از بدن تفاوت بگذارد

 این برنامه ريزي كودك را در توالي انجام دادن كار، نيازهاي حركتي و انجام به موقع آن در بهترين زمان ممكن به طور متوازن و همزمان درگير مي كند.

 میشل مرتبا به ديگران تنه مي زند ،خودش را در مسير رفت و آمد هم كلاسي هايش مي‌اندازد ،اغلب دست هايش را براي نگه داشتن مداد مچاله مي كند و حركات خاصي كه دست خط او را ناخوانامي كند، انجام میدهد.تمركز بيش از حد روي انجام تكاليف مدرسه دارد كه گاهي اوقات باعث مي شود از صندلي اش بيفتد براي اكثر مردم ميشل يك بچه فراموش كار، بي مهارت و شلخته است در كلاس ورزش او براي پريدن از روي خرك تسلط ندارد و معلق زدن او شبيه افراد بيمار است او از انجام بازي بيس بال مايوس شده و در زمان بازي حضور ندارد او قادر نيست آنچه را كه بچه هاي ديگر انجام ميدهند، انجام دهد بنابراين براي پوشاندن نقاط ضعفش او را به كلاس پايين ارجاع دادند كه باعث شد ميشل احساس خوبي از خودش نداشته باشد.

 

تعادل حسي : يك توانايي براي سازمان دهي و مرتب كردن هيجانات دروني و اطلاعاتي كه از بيرون دريافت ميكند است .

حس تدافعي : يكي از حواس تعادلي است كه توسط ( ويل برگر 1999 ) تعريف شده كه عبارتند از : نشانه اي كه مربوط مي شود به واكنش هاي تدافعي و صورت فلكي و اعمال تنفرآميز براي محرك هاي مضر و زيان آور در يك يا چند سيستم حسي اين وضعيت ممكن است تغييراتي را در وضعيت هوشياري عاطفي و استرس فرد ايجاد كند.

وضعيت ميشل برخي از علائم حس تدافعي كه توجه به يادگيري در رفتارهاي او را تحت تاثير قرار ميدهد شرح مي دهد. او تحت تاثير تيك تاك ساعت، صداي قدم ها و صحبت‌هاي ديگران از كلاس عقب مي ماند و هنگاميكه تكاليفش پايان مي يابد با آواز خواندن يا جويدن ته مدادش آرامش پيدا ميكتد خوشبختانه قبل از ناهار او كلاس ورزش دارد و دويدن در اين كلاس به او فرصت خوبي براي كارهاي سختي كه بدنش دارد مي دهد اين احساس رضايت او را براي بزرگترين چالش يعني ناهار خوردن در كافه آماده مي كند.


اختلال يكپارچگي حسي چگونه تشخيص داده مي شـود ؟

اختلال يكپارچگي حسي از ميان ارزيابي هايي كه يك درمانگر حرفه اي در زمينه آموزش ارائه داده مشخص ميشود كه شامل چند تمرين زير مي شود:

1ـ جمع آوري اطلاعات درباره عملكرد بچه ها در انجام تكاليف روزانه در سطح كلاس و مدرسه و محيط خانه .

۲- مشاهده نخصصي بچه : درمانگر يك محيط بازي طراحي مي كند و عكس العمل بچه را به درون داده هاي حسي مختلف و محركات و توانايي برنامه ريزي اورا مشاهده مي كند .

3ـ والدين پرسشنامه هاي حسي، چك ليست هاي استاندارد شده، نيم رخ هاي حسي و چك ليست هاي غير استاندارد را تكميل كنند.

4ـ از طريق مصاحبه با والدين درمانگر عملكردهاي ويژه وا بسته به جريان هاي حسي را تشخيص مي دهد.

5ـ تست هاي استاندارد شده در زمينه رشد عمومي و كارآيي محرك ها و يكپارچگي حواس و تست هاي معمولي و... اجرا شود.

6ـ مشاهدات كلينيكي از وضعيت فرد و تطبيق مشاهدات و...

 

راهكارهايي براي ناكار‌آمدي حسي : گسترش دخالت بچه ها در فعاليت هاي روزمره يا شغلي يك هدف مهم شغل درماني است.

مداخله از زماني شروع مي شود كه معلمان و والدين درباره ي اختلال يكپارچگي فكر مي كنند و اين برنامه مي نواند به سازگاري يا جبران اختلال بر اساس اطلاعات جمع آوري شده كمك مي كند درمانگر ميتواند به آموزش معلمان، والدين و بجه هاي بزرگتر درباره يكپارچگي حسي و گسترش راهكارهايي براي سازگاري و جبران اختلالات كمك مي‌كند
از قبيل :

ـ درمان محيطي

ـ تطبيق كارهاي روزانه

ـ تغييراتي در رفتار بزرگ سالان با بچه ها (Wilbargers Wilbgers 2002)

 

مثال هايي براي كاهش آشفتگي ناشي از محرك هاي ديداري در كلاس وجود دارند:

الف ـ ارائه يك كار جانبي ( جايگزين ) به جاي فعاليت هاي هنري پيچيده .

ب‌ ـ خودداري كردن از پوشيدن لباس هاي روشن و معطر.

ج ـ يك رژيم حسي شامل فهرستي از برنامه هاي دقيق و ويژه اي از فعاليت هاي حسي است كه مطابق نيازهاي فردي كودك شبيه يك رژيم جسمي طراحي شده براي برآورده شدن نيازهاي غذايي اوست.

يك رژيم حسي شامل عناصر ويژه طراحي شده براي تامين نيازهاي يكپارچگي حسي كودك است اين رژيم بر اساس كنترل حواس دروني كودك است كه مي تواند توانايي عملكرد او را تحت تحت تاثير قرار دهد.

يك رژيم حسي مي تواند به نگه داري سطح مني مناسبي از توجه براي كاركردهابي ديداري به منظور كاهش حس تدافعي كمك كند. ويلبرگ رويكرد جامعي براي درمان حس تدافعي شامل آموزش و آگاهي يك رژيم حسي به همراه تكنيك هاي درماني مخصوص ديگري دارد . 

يك تكنيك مورد استفاده از ويلبرگ است كه فشار عميقي به بخش هاي خاصي از بدن وارد مي كند كه اين تحريك به صورت فشردگيهاي مفصلي ادامه پيدا مي كند و اين برنامه از آن جهت كه به صورت انفرادي قابل استفاده نيست و شروع و كنترل آن بايد بوسيله يك درمانگر متخصص باشد مورد انتقاد است. 

درمان سنتي اختلالات حسي : لمس كردن مكاني در يك سطح درون اتاق يا تجهيزات معلّق براي حركات مختلف و تجارب حسي ، هدف از درمان، تدريس مهارت ها نيست بلكه هدايت كودك و انتخاب ماهرانه و تغيير فعاليت ها با توجه به پاسخ هاي كودك است اين فعاليت‌ها سبب ايجاد فرصت هاي مختلفي براي تجارب حسي مي شود و تحريكات دروني به گونه اي است كه فقط چيزهاي درست را به وجود مي آورد و اين چالشي براي اوست تا به طور فزاينده‌اي پاسخ هاي انطباقي پيچيده‌تري به محرك هاي محيطي ارائه دهد نتيجه بهبود مهارت هاست كه به نقش هاي زندگي مانند بازيكن يا دانش آموز مربوط مي شود اين نوع مداخله ممكن است به طور طولاني با ديگر رويكردهاي درماني استفاده شده باشد.

 
ویزیت دکتر کاظمی(مدیریت مرکز)

بازی درمانی ، رویش دوباره